Implants dentals per a pacients amb poc os

El nostre equip d’especialistes rep diàriament pacients amb falta de suport ossi extrem, que abans d’acudir a la nostra clínica pensaven que no eren candidats al tractament amb implants dentals.

Gràcies a l’experiència de més de 25 anys, la tecnologia més avançada i les tècniques més exclusives la falta d’os ja no és un obstacle, podem tractar el 100% dels casos.

A més de solucionar el problema del pacient, el fem amb tractaments mínimament invasius, aconseguint excel·lents resultats a llarg termini, conservant sempre la naturalitat i amb una estètica excel·lent.

Disposem de tècniques exclusives per a aquests casos:

Implants dentals per a pacients amb poc os

SOL·LICITA ASSESSORAMENT DEL NOSTRE ESPECIALISTA

Som especialistes en Implantologia Dental Avançada i Cirurgia Maxil·lofacial. Sol·licita una primera visita sense compromís per a rebre l’assessorament del nostre equip.

Implants Zigomàtics

Són una solució excel·lent per als pacients amb atròfia important de l’os maxil·lar, quan la qualitat o quantitat d’os és inadequada per a la col·locació d’implants dentals convencionals.

El seu principal característica és que es fixen a un os que no es reabsorbeix mai: el zigomàtic (pòmul).

La seva longitud també és molt més llarga comparats amb els implants convencionals, assegurant un correcte ancoratge a l’os.

Avantatges dels implants zigomàtics

  • Excel·lent alternativa a la col·locació d’empelts d’os en cas de grans reabsorcions maxil·lars.

  • Redueix el temps de tractament i millora la qualitat de vida del pacient de manera ràpida i eficaç.

  • Estètica immediata. Gràcies a la resistència de l’os zigomàtic, podem col·locar les dents fixes el mateix dia de la cirurgia, la qual cosa anomenem càrrega immediata. Des de restaurar els somriures fins a millorar la masticació i la parla.

Regeneració Òssia

La regeneració òssia dental consisteix en un conjunt de tècniques que ens permeten recuperar la qualitat i volum adequat de l’os maxil·lar per a aconseguir una bona osteointegració i estabilitat dels implants dentals.

Perquè un implant dental tingui èxit, la qualitat de l’implant és tan important com la del teixit ossi del maxil·lar o la mandíbula on s’integra. A vegades, el pacient no disposa de suficient os en qualitat i/o quantitat.

Disposem de tècniques de regeneració òssia, que ens permeten recuperar l’os perdut per a la posterior integració i estabilitat de l’implant dental.

Utilitzem les tècniques més avançades de regeneració òssia

Perquè un implant dental tingui èxit, la qualitat de l’implant és tan important com la del teixit ossi del maxil·lar o la mandíbula on s’integra. A vegades, el pacient no disposa de suficient os en qualitat i/o quantitat. Disposem de tècniques de regeneració òssia, que ens permeten recuperar l’os perdut per a la posterior integració i estabilitat de l’implant dental.

IMPLANTS DENTALS EN UN DIA

La implantologia immediata és una tècnica que consisteix a col·locar una pròtesi provisional sobre l’implant el mateix dia de la cirurgia. Aquesta innovadora solució ens permet que les dents fixes siguin col·locats en les hores posteriors a la cirurgia, aportant múltiples avantatges estètics, funcionals i psicològiques.

Especialistes en Implants Dentals amb poc os

L’elecció de la tècnica a utilitzar dependrà de la quantitat d’os a reposar, el lloc de col·locació de l’os i la grandària de l’implant a col·locar.

La completa cicatrització de les regeneracions òssies dura entre 6 i 8 mesos. Una vegada s’ha completat aquest període es procedeix a la col·locació de l’implant.

Actualment disposem de tècniques efectives que ens permeten evitar fins al 95% de les regeneracions òssies, aconseguint així finalitzar el tractament en un menor període de temps garantint la disponibilitat d’os suficient per a la col·locació d’implants dentals.