Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament:
 • Empresa: ENRIC PINTADO BOIXADOS – 39337118B
 • Direcció: CARRTERA DE VIC, 11-13 ENTRESÒL B – (08240) MANRESA
 • Contacte: RECEPCIO@ENRICPINTADO.COM – 938721073
Delegat Protecció de Dades

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a ENRIC PINTADO BOIXADOS tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu / historial de treballadors i extreballadors de l’empresa.
 • Compra / venda de material.
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat.
 • Coordinació d’activitats empresarials.
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres.
 • Formació.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
 • Enregistrament i / o observació de zones d’accés públic.
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats.
 • Obtenció, desenvolupament i emmagatzematge de l’historial clínic del pacient.
 • Prestar-los un servei.
 • Publicació en dades de caràcter personal en les diferents rede socials o altres mètodes de publicació.
 • Realització de cobrament mitjançant TPV.
 • Realització de tractaments sanitaris.
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos en el currículum
 • Recepció de la prestació d’un servei.
 • Registre dels cursos / formacions realitzades.
 • Registre evolutiu dels treballs realitzats.
 • Seguretat de l’entitat.
 • Servei postvenda i fidelització.
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral.
 • Tramitació de pressupostos.
 • Tractament de dades per a cursos i formacions.
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa.
 • Vigilància d’instal·lacions de l’entitat.

Termini de conservació de dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc.
 • Execució d’un contracte.
 • Interès legítim per part del responsable del tractament.

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A altres responsables del tractament.
 • Administració tributària.
 • Bancs i entitats financeres.
 • Cossos i forces de seguretat de l’estat.
 • Entitats de Consultoria / Auditoria.
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari.
 • Gestoria / Assessoria.
 • Seguretat social.
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Tutors legals de l’afectat.

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en ENRIC PINTADO BOIXADOS estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. ENRIC PINTADO BOIXADOS eixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets, pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret d’Accés feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu  aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret d’Oposició feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRTERA DE VIC, 11-13 ENTRESÒL B – (08240) MANRESA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de galetes

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Galetes a través del següent enllaç política de galetes.