Cirurgia dental avançada

La cirurgia oral és l’especialitat que es dedica a l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties dels teixits durs i tous de la boca.

Entre les intervencions quirúrgiques més habituals es troben l’extracció de queixals de seny (tercers molars), cirurgia de canins inclosos, i dents supernumeraris.

Resecció de frens, extirpació de quists o petits tumors, biòpsies de lesions precanceroses per a estudis anatomopatològics, tractament d’infeccions odontògenes i cirurgia periapical, entre d’altres.

Cirugía Oral en Barcelona y Manresa - Enric Pintado